QIE - Sesiune națională - 2022 - Egalitatea de gen

Logo sesiune

Locații
(unități școlare)

1010

Locații (unități școlare), distincte, în care s-a organizat sesiunea

Cadre didactice înscrise

1456

Numărul de cadre didactice, distincte, înscrise la sesiune

Părinți participanți

9277

Numărul cumulat de părinți raportați ca participanți la sesiune


#1 - Număr distinct de unități școlare participante


#2 - Număr distinct de cadre didactice înscrise


#3 - Număr de părinți raportați ca participanți la sesiune


#4 - Nivelul educațional la care predau, statutul și genul cadrelor didatice înscrise la sesiune