QIE - lecție națională - 2021 - Istoria romilor

Logo lecție

Locații
(unități școlare)

1465

Locații (unități școlare), distincte, în care s-a organizat lecția

Cadre didactice înscrise

2357

Numărul de cadre didactice, distincte, înscrise la lecție

Elevi
participanți

40751

Numărul cumulat de elevi raportați ca participanți la lecție


#1 - Număr distinct de unități școlare participante


#2 - Număr distinct de cadre didactice înscrise


#3 - Număr de copii/elevi raportați ca participanți la lecție


#4 - Nivelul educațional la care predau, statutul și genul cadrelor didatice înscrise la lecție